DMR configuration files (Dutch)

nederlandse_vlag

>> Codeplug voor de Hytera PD785G <<

>> volledig gericht op de Nederlandse DMR-gebruikers <<

(ontwikkeld door ON2PCO)


Op deze pagina tref je codeplug aan voor de Hytera PD785G. Downloaden van de codeplug (zip-formaat) is mogelijk door op de betreffende codeplug te klikken. De belangrijkste eigenschappen/functionaliteiten van deze codeplug zijn verderop deze pagina te vinden. De codeplug is standaard niet te gebruiken i.c.m. de Hytera PD785-transceiver !

Op HAMDigitaal.NL zijn nog andere codepluggen te vinden van o.a. PA3PM (Peter), PA3EHA (Carel) en PA3CQJ (Rutger).

Codeplug

De contactlijst is bijgewerkt tot en met : 28 juli 2019.

Laatst toegevoegde / gewijzigde functionaliteiten

 • Voor de openSPOT een DMRplus / DMR-MARC-zone toegevoegd met 11 kanalen -> 'Zone openSPOT +'. QRG en Color Code : 439.500 MHz resp. CC1. Low Power-setting. … (17 augustus 2019).
 • Voor de DVMega/DV4mini een DMRplus / DMR-MARC-zone toegevoegd met 11 kanalen -> 'Zone DVMega +'. QRG en Color Code : 439.525 MHz resp. CC1. Low Power-setting. … (17 augustus 2019).
 • DMRplus / DMR-MARC-repeater PI1HGD toegevoegd. Voor deze Multimode Digital Voice-repeater is een DMRplus / DMR-MARC-zone aangemaakt enz. QRG en Color Code : 438.250 / 430.650 MHz resp. CC2. Locatie : Den Haag (55m AGL) … (13 augustus 2019).
 • Contactlijst bijgewerkt … (28 juli 2019).
 • Zone Friedrichshafen aangepast, nu 9 kanalen voorzien : TG-262, TG-9, TG-204, TG-2041, TG-2042, TG-2043, TG-2044, TG-2061 en TG-2062 … (16 juni 2019).
 • Codeplug geschikt gemaakt voor firmware A9.00.07.105.iM en CPS V9.00.09.200.iM.EM5 … (26 mei 2019).
 • BrandMeister repeater PI1APD afgevoerd omdat deze m.i.v. 16 april 2019 QRT is … (16 april 2019).
 • Belgische BM-repeaters geactualiseerd, zones (deels) herzien en per repeater TG-91 (World Wide) toegevoegd … (14 april 2019).
 • Roamingfunctionaliteit Belgische BM-repeaters toegevoegd (Vlaamse repeaters : TG-2061 kanalen, Waalse repeaters : TG-2062 kanalen) … (14 april 2019).
 • Time Zone gewijzigd in GMT+2:00 in verband met het intreden van de zomertijd … (31 maart 2019).
 • Contactlijst bijgewerkt … (24 maart 2019).
 • Subtone PI2NWK ingesteld op 88.5 Hz … (24 maart 2019).
 • BrandMeister repeater PI1DFT omgedoopt in PI1VBG … (21 maart 2019).
 • BrandMeister repeater PI1DHG toegevoegd (was tot heden DMR MARC-repeater), aldus een BM-zone aangemaakt enz. … (13 maart 2019).

In de codeplug dien je de volgende zaken zelf in te vullen c.q. aan te passen alvorens deze naar de transceiver te schrijven :

 • Radio ID [Digital] -> dit is jouw eigen DMR-id (hier staat nu nog '2040000').
 • Radio Alias -> dit zijn jouw eigen roepletters en voornaam (hier staat nu nog 'callsign + naam').

Benodigde firmware en CPS-software versies

 • Firmware : A9.00.07.105.iM (release : Mei 2019)
 • CPS-software : V9.00.09.200.iM.EM5 (release : Mei 2019).

Totaaloverzicht eigenschappen / functionaliteiten codeplug

Nederlandse repeaters

 • Alle 25 DMR-repeaters in Nederland (BrandMeister-netwerk : 23 repeaters, DMRplus / DMR-MARC-netwerk : 2 repeaters). De DMRplus / DMR-MARC-zones zijn voorzien van een [+] teken.
 • Elke DMR-repeater heeft zijn eigen zone en deze bevat alle noodzakelijke TG’s : BrandMeister -> TG-204 (Nederland), TG-9 (Lokaal), TG-2041 (Noord Nederland), TG-2042 (Midden Nederland), TG-2043 (Zuid Nederland), TG-2044 (Oost Nederland), TG-2045 (Nederland Techtalk), TG-20401 (Fusion : Hobbyscoop-NL room), TG-20494 (Fusion : YSF444), TG-922 (Nederlandstalig), TG-2061 (Noord België), TG-2062 (Zuid België), TG-92 (Europa), TG-91 (Worldwide), TG-907 (JOTA), TG-2049881 (D-Star : XRF088A) en TG-2049882 (D-Star : XRF088B). DMRplus / DMR-MARC -> TG-9 (Lokaal – TS1), TG-9 (Lokaal – TS2), TG-204 (Nederland – TS1), TG-204 (Nederland – TS2), TG-22 (Nederlandstalig), TG-13 (Engelstalig), TG-10 (Duitstalig), TG-20 (DL-OE-HB9), TG-2 (Europa), TG-1 (Wordwide) en TG-9990 (Echo/'Parrot').
 • Elke zone heeft zijn eigen scanlist en deze bevat alle TG’s/kanalen van de betreffende zone.
 • Roaming voor alle DMR-repeaters waarbij BrandMeister en DMRplus / DMR-MARC elk hun eigen Roaminglijst hebben. Roaming staat standaard uit maar kan via de (ACC) 'TK-long'-sneltoets (of via het menu) geactiveerd worden wanneer je afstemt op een willekeurig TG-204 (Nederland) kanaal. De transceiver onthoudt de status van de Roaming-functie (ingeschakeld resp. uitgeschakeld), ook nadat de transceiver is herstart.
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : Selected). Let op : in de openSPOT-kanalen is het RRS Revert Channel uitgeschakeld (None). DMRplus / DMR-MARC -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : Selected).
 • Alle Nederlandse analoge 70cm repeaters. Voor meer details, klik hier.

Belgische repeaters

 • Alle 34 DMR-repeaters in België (BrandMeister-netwerk) : elke provincie heeft zijn eigen zone met daarin diverse repeaters, voor elke repeater 5 kanalen. Vlaamse gebied : TG-2061 (Noord België), TG-9 (Lokaal), TG-2062 (Zuid België), TG-204 (Nederland) en TG-91 (World Wide) / Waalse gebied : TG-2062 (Zuid Belgie), TG-9 (Lokaal), TG-2061 (Noord België), TG-204 (Nederland) en TG-91 (World Wide).
 • Roaming voor alle DMR-repeaters : roaminglijst Vlaams gebied bevat de TG-2061 kanalen, roaminglijst Waals gebied bevat de TG-2062 kanalen. Roaming staat standaard uit maar kan via de (ACC) 'TK-long'-sneltoets (of via het menu) geactiveerd worden wanneer je afstemt op een willekeurig TG-2061 resp. TG-2062-kanaal. De transceiver onthoudt de status van de Roaming-functie (ingeschakeld resp. uitgeschakeld), ook nadat de transceiver is herstart.
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : Selected). DMR-MARC / DMRplus -> n.v.t.

Luxemburgse repeaters

 • Alle 4 DMR-repeaters in Luxemburg (BrandMeister-netwerk), allen ondergebracht in één zone. Voor elke DMR-repeater zijn 7-kanalen voorzien : TG-9 (TS2 – Lokaal), TG-9 (TS1 – Lokaal Uitwijk), TG-8 (Regionaal), TG-270 (Luxemburg), TG-204 (Nederland), TG-92 (Europa) en TG-91 (Worldwide).
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : TS2). DMR-MARC / DMRplus -> n.v.t.

Duitse repeaters

 • 16 Duitse DMR-repeaters in het Nederlands-Duitse grensgebied (BrandMeister-netwerk), allen ondergebracht in één zone. Voor elke DMR-repeater zijn 2 kanalen voorzien : TG-262 (Duitsland) en TG-9 (Lokaal).
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : Selected). DMR-MARC / DMRplus -> n.v.t.

Algemene zones / frequenties

 • Een 'Zone Simplex' met diverse simplexfrequenties : 8 DMR + 8 FM-frequenties in het segment 433.425 – 433.575 MHz én 434.000 MHz. Een scanlist voor alle kanalen van deze zone is voorzien. Voor meer details, zie HAMDigitaal.NL.
 • Een 'Zone Dummy FPP' met 8 digitale en 8 analoge kanalen.
 • Een ´Zone DVMega´ met alle reguliere TG´s zoals aanwezig in de Nederlandse BrandMeister repeaterzones. Settings : Tx/Rx frequentie 439,525 MHz, CC 1, low power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (Selected). De DV4Mini (voorzien van de nieuwste software – februari 2019) kan middels de kanalen in deze zone ook 'bediend' worden.
 • Een 'Zone DVMega +' t.b.v. het DMRplus / DMR-MARC-netwerk. 11 kanalen voorzien. Tx/Rx frequentie 439.525 MHz, CC 1, low power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (None). De DV4Mini (voorzien van de nieuwste software – februari 2019) kan middels de kanalen in deze zone ook 'bediend' worden.
 • Een ´Zone OpenSPOT´. Settings : Tx/Rx frequentie 439,500 MHz, CC 1, low power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (None).
 • Een 'Zone openSPOT +' t.b.v. het DMRplus / DMR-MARC-netwerk. 11 kanalen voorzien. Tx/Rx frequentie 439.500 MHz, CC 1, low power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (None).
 • Een zone 'Friedrichshafen´. Settings : Tx/Rx frequentie 430.575/439.975 MHz, CC 1, high power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (Selected).

Diversen incl. bediening

 • Contactlijst : Nederlandse Radio ID's (gebruikers id’s). Belangrijk : vanaf februari 2017 wordt op het BrandMeister-netwerk de Talker Alias functie ondersteund waardoor er naast de Radio ID óók roepletters en additionele stationsinformatie kan worden ontvangen. Hierdoor vervalt in principe de noodzaak om handmatig de contactlijst bij te werken.
 • Automatische baken(APRS)-functie : de PD785G geeft automatisch elke 5 minuten een APRS-‘burst’ mits minimaal 420m overbrugd is (basis : 5 km/u). Mocht de genoemde afstand binnen 60 minuten niet overbrugd zijn, dan wordt op dat moment automatisch een APRS-‘burst’ gegeven. Standaard is de automatische BAKEN-functie geactiveerd, echter deze is uit te schakelen via het menu.
 • Power Auto Adjust, Three Band Equalize, Voice with GPS (instelling : elke 60 seconden tijdens tx én bij PTT), RSSI Report, Query Location en Day/Night Mode.
 • Front Panel Programming (FPP) om middels het toetsenbord van de transceiver kanalen te programmeren. Uitleg FPP-functie : klik hier (Engelstalig).
 • Tx Time-out Time (spreektijdbegrenzing) : DMR-repeaters 180 seconden, Analoge repeaters 180 seconden, Simplex kanalen 300 seconden, Front Panel Programming ('dummy') kanalen 180 seconden.
 • Audio alarmsignalering (Alert Tones) : Low Battery, Private Call, Text Message, Missed Call, Channel Busy en Tx Time-out.
 • Broadcast Alert-functie (t.b.v. belangrijke SMS-berichten van bijvoorbeeld Masterbeheerder, Repeaterbeheerder, DARES, KNMI, …).
 • Missed Call Indication (geactiveerd) : laat gemiste call zien en biedt de mogelijkheid middels het drukken van de PTT de afzender te contacteren.
 • Alert Call Tone (geactiveerd) : laat toon horen in het geval dat er op de reeds geprogrammeerde 'alert' TG's (voorzien in de RX-groups list van de BM-repeaterkanalen) berichten binnenkomen.
 • Voice Buffer (geactiveerd) : handelt de voice-communicatie efficiënter af.
 • Out of Range Reminder (geactiveerd) : indien je buiten het bereik van de repeater bent, wordt de boodschap 'Out of Range' op het display getoond.
 • Call Location (geactiveerd) : indien het tegenstation de GPS-locatie(gegevens) meestuurt, dan zullen de coördinaten worden getoond. Het weergeven functioneert dus ook voor Hytera's die geen GPS-voorziening aan boord hebben ! Heb je een Hytera-trx mèt GPS-voorziening, dan wordt tevens de afstand tussen jou en het tegenstation weergegeven.
 • Preset Channels : PI1ZLB – NL (BrandMeister-netwerk), o.S. – Lokaal (openSPOT-netwerk), PI1UTR – NL (BrandMeister-netwerk) en PI2NOS Hilversum (Analoog-netwerk) zijn ingesteld als Preset Channel 1 resp. 2, 3 en 4. De PD785G schakelt bij het aanzetten automatisch naar Preset Channel 1.
 • Bediening – functie- en sneltoetsen : zie onderstaande afbeelding.
 • De gebruikte functie- en sneltoetsen (klik op de foto voor een grotere weergave) :

Klik hier voor meer details omtrent de zone-indeling van de codeplug.

Veel (experimenteer)plezier met de codeplug !